Овощният разсадник съществува от 1952 год., когато с разпореждане №2307/24.04 Л952г. на МС се създава ДЗС- гр.Пазарджик. През периода 1960-1975год. се създава маточна градина е голямо сортово разнообразие от всички овощни видове, както и вегетативен маточник.


След промените през 1992 год. Овощния разсадник е запазен от МЗГ с цел съхранение на ценния генофон който притежава. Така в този си вид остава да съществува като най-големия в Южна България в рамките на "Тополница" ООД гр. Пазарджик.

В момента Овощният разсадник заема 250 дек. земя в м."Сас пара" землище гр. Пазарджик. На нея са разположени 30дка маточна градина и 10дка вегетативен маточник.

Годишно произвежда от 70-100 хл. броя овощни дръвчета и 60 хил. броя вегетативни подложки ММ 106; М9 и ВА26.