КРУШАСОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
-
Вилямова масловка
Клапов любимец
Ранен
15-30 VII
80-120 гр.
Клапов
любимец
-
Вилямова масловка Харденпонтова
Средно ран
15-30 VIII
160-200 гр.
Стар Кринсон
-
Жифардова масловка
Пас красан
Средно ран
15 VIII
200-220 гр.
Вялямова
масловка
Добра Лунза
Клапов любимец Пас красан Жифардова масловка
Средно ран
15-30 VIII
170-200 гр.
Хардиева
масловка
-
Клапов любимец Пас красан Вилямова масловка
Средно ран
01-10IX
170-200 гр.
Пас красан
-
Вилямова масловка
Боскова масловка
Средно ран
15-30 X
200-300 гр.
Попска круша
-
Клапов любимец Пас красан Вилямова масловка
Средно ран
25-30IX
180-200 гр.
Харденпонтова масловка
-
Вилямова,Боскова масловки,Пас красан
-
1-10.10.
170 гр.-200 гр.

 

МУШМУЛ

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод

Едроплоден

-
-
-
20-30 X
20 гр.

 

СЛИВА

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Чeчeнска
лепотица
-
Самоопрашващ
Средно ран
01-15 VIII
37 гр.
Алтанова ренклода
-
Зелена Ренклода Стенлей
Средно ран
15-30 VIII
46 гр.
Стенлей
-
Самоопрашващ
Средно ран
15-30 VIII
34 гр.
Червена
афьзка
-
Жълта афьзка
Ран
01-15 VII
24 гр.
Жълта
афьзка
-
Червена афъзка
Средно ран
01-15 VII
24 гр.

 

БАДЕМ

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Нонпарейл
-
Ароматичен Кримски
Средно ран
01-10IX
2.4 гр.

Кримски

-
Нонпарел
Късен
30 IX
3.14 гр.

 

ВИШНА

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Хейманов рубин
-
Самоопрашващ
Ранен
15-30 VI
4-4.5 гр.
М-15
-
Самоопрашващ
Средно ран
01-10 VI
6 гр.
Фанал /Хейманова консерва/
-
Самоопрашващ
Ранен
20-30 VI
4.2-4.7 гр.
Нефрис
-
Самоопрашващ
Средно ран
01-10 VII
5 гр.

 

ЧЕРЕША

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Бигаро Бюрла
Бигаро Моро
Ван,Бинг, Райнер,Черна едра Хеделфин-генска
Ранен
15 V - 25 V
7-5 гр.
Бигаро Моро
Бигаро Бюрла
Ван,Бинг, Черна едра, Хеброс
Средно ранен
25 V - 05 VI
6.6 гр.
Бинг
Ламберт, Наполеон
Ван,Бигаро Моро,Бигаро Бюрла, Кеделфингенска
Средно ранен
15 VI - 25 VI
7.1 гр.
Ван
-
Бинг,Бигаро Бюрла, Бигаро Моро,Райнер, Хеделфинген-ска
Средно ран
15 VI - 25 VI
7.5-8.8 гр.
Кордия
-
Ван, Деделфин генска
Късен
15 VI-25 VI
7.5 гр.

Черна едра

-
Бигаро, Моро, Бинг
Ранен
20-25 V
4.8-5.9 гр.
Райнер
-
Бинг, Ван
Средно ранен
30 VI
8.3 гр.

Лапинс

-
самофертилен
Късен
20 - 30 VI
8 гр.
-
самофертилен
средно ранен
25.Юни-5. Юли
6.8 гр
Регина
-
самоопрашва се
късен
25Юни -10.Юли
8.3 гр.
Съмбърст
-
Самофертилен
късен
20-30.Юни
8.4 гр.
Стела
-
самофертилен
средно ранен
25.Юни-5. Юли
6.8 гр.

 

ПРАСКОВА

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Юлска едра
-
самоопрашващ
Средно
ранен
20 V-25 VII
180 - 200гр.
Сентри
-
самоопрашващ
Средно ранен
10 - 20 VII
180 гр.
Елегант лейди
-
самоопрашващ
Средно ранен
25 VII-10 VIII
150 - 180 гр.
Редхайвен
-
самоопрашващ
Средно
ранен
25 VII-10 VIII
150 - 180 гр.
Глоухайвен
-
самоопрашващ
Средно
ранен
15 -25 VIII
170 - 190 гр.
Файет
-
самоопрашващ
Ранен
25 VIII-10 IX
175 - 185 гр.
Хале
-
Глоухейван,
Редхейван, Файет
Средно ранен
25 VIII-10 IX
200 гр.
Фантазия
-
самоопрашващ
Средно
ранен
15 -25 VIII
170 - 180 гр.
Индипендънс
-
самоопрашващ
Средно
ранен
01 - 10 VIII
140 гр.

 

ЯБЪЛКА

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Вистабела
-
Прима Червена превъзходна
Средно
ранен
15VII
120-130 гр.
Молиз делиш ес
-
Грени смит Златна превъзходна
Средно късен
15-20 VIII
180-220 гр.
Примруж
-
Грени смит Червена и златна превъзходна
Средно късен
25-ЗОVIII
130-140 гр.
Прима
-
Внстабела Флорина
Средно
ранен
20-ЗОVIII
140-160 гр.
Стар кримсон
Мелроуз
Грени смит Молиз делиш ес
Средно късен
01-10IX
150-160 гр.

Флорина

-
Грени смит
Ранен
25-30IХ.
150-180 гр.
Джонаголд
-
Грени смит
Средно ранен
25-30IХ.
180-200 гр.
Муцу
Червена и златна превъзходна
Грени смит Мелроуз
Средно късен
30IX
250 гр.
Фуджи
-
Грени смит Джонатан
Средно късен
01 - 10 X
200-250 гр.
Шарден
Червена и златна превъзходна
Прима Мелроуз Грени смит
Средно късен
01 - 10 X
180-200 гр.
Грени смит
-
Мелроуз Молиз делиш ес Айвания
Средно късен
15 - 30 X
180-200 гр.
Мелроуз
Червена превъзходна
Грени смит Глостер
Средно късен
30IХ-10Х
200-250 гр.
Айвания
-
Грени смит Карастоянка
Средно ранен
30IХ-10Х
140-160 гр.
Карастоянка
-
Айвания Грени смит Червена и златна превъзходна
Ранен
30IХ-10Х
140-160 гр.
Моспър Голдън
-
Мопиз делишес, Грейни Смит, Мелроуз и др.
Средно ран.
20-30.09
180 гр.-200 гр.
Пинова
-
Златна превъзходна, Айдаред и др.
средно ран
20-30 Септември
200 гр.-250 гр.
Цар Александър
-
Грени смит Златна превъзходна
Средно късен
15-20 VIII
180-220 гр.

 

ДЮЛЯ

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Хемус
-
Португалска
Средно ранен
01-10 X
400 гр.
Триумф
-
Хемус Португалска
Късен
15 - 20 X
420 гр.

 

КАЙСИЯ

СОРТ
Несъвместимост
Опрашител
Цъфтеж
Зреене
Големина на плод
Кишиневска ранна
-
самоопрашващ
Средно
ранен
25 - 30 VI
35-40 гр.
Костюженска
-
самоопрашващ
Ранен
25 - 30 VII
45 - 50гр.
Модесто
-
самоопрашващ
Средно ранен
20-25 VII
55 гр.

Мърколещи

-
самоопрашващ
Късен
15-20 VII
44 гр.
Унгарска
-
самоопрашващ
Средно
ранен
20-25 VII
56 гр.
Тьрдив руж делбар
-
самоопрашващ
Средно ранен
01-10 VIII
40-45 гр.
Силистренска късна
-
самоопрашващ
Средно ранен
20-25 VII
5О-55 гр.